درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
کاربرد روش زمان دوام در تحلیل دینامیکی غیرخطی مخازن هوایی
4128 مرتبه مشاهده شده

کاربرد روش زمان دوام در تحلیل دینامیکی غیرخطی مخازن هوایی

رحمتی، محمد Rahmati, Mohammad

 1. شماره پایان نامه:42121
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: رحمتی، محمد
 4. عنوان:کاربرد روش زمان دوام در تحلیل دینامیکی غیرخطی مخازن هوایی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. یادداشت:164ص.: تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis
 13. توصیفگر: مخزن هوایی Elevated Tank
 14. توصیفگر: مدل اجزای محدود Finite Element Model
 15. توصیفگر: مدل ساده شده دوجرمی Simplified Two-Mass Model
 16. $item.subfieldsMap.e اسمعیل پوراستکانچی، همایون.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها