درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بازیابی گازهای ارسالی به فلر و تبدیل آنها به محصولات پتروشیمی
2986 مرتبه مشاهده شده

بازیابی گازهای ارسالی به فلر و تبدیل آنها به محصولات پتروشیمی

خدابنده جهرمی، مریم Khodabandeh Jahromi, Maryam

 1. شماره پایان نامه:42289
 2. کد دانشکده:46
 3. پديدآور: خدابنده جهرمی، مریم
 4. عنوان:بازیابی گازهای ارسالی به فلر و تبدیل آنها به محصولات پتروشیمی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1390.
 7. نام دانشکده:مهندسی انرژی
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سیستم های انرژی
 10. یادداشت:199ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: تولید متانول Methanol Production
 12. توصیفگر: شبیه سازی فرایندی Process Simulation
 13. توصیفگر: تحلیل اگزرژی Exergy Analysis
 14. توصیفگر: دوره بازگشت سرمایه Payback Period
 15. توصیفگر: فناوری گلوگاهی Pinch Technology
 16. توصیفگر: گازهای مشعل Flare Gases
 17. استاد راهنما. ستاری، سورنا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها