درحال بارگذاري...
Programming ControlLogix programmable automation controllers
415 مرتبه مشاهده شده

Programming ControlLogix programmable automation controllers

Stenerson, Jon.

 1. ISBN:9781435419476
 2. Call Number : TJ 223 .P76 .S755 2009
 3. Main Entry: Stenerson, Jon.
 4. Title:Programming ControlLogix programmable automation controllers / by Jon Stenerson.
 5. Publisher:Clifton Park, NY : Delmar, 2009.
 6. Physical Description:vi, 514 p.: ill.; 24 cm. + 1 computer laser optical disc (4 3/4 in.)
 7. Notes:این کتاب با شماره 151512 در بخش سمعی و بصری نگهداری میشودCD-ROM
 8. Notes:Includes index
 9. Subject:Programmable controllers.
 10. Subject:Sequence controllers, Programmable.
 11. Added Entry:Title.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها