درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مطالعه نقش نانوذرات آلومینا بر رفتار مواد اصطکاکی لنت ترمز خودرو
1727 مرتبه مشاهده شده

مطالعه نقش نانوذرات آلومینا بر رفتار مواد اصطکاکی لنت ترمز خودرو

اعتمادی مهرنجانی، حبیب Etemadi Mehrenjani, Habib

 1. شماره پایان نامه:43912
 2. کد دانشکده:06
 3. پديدآور: اعتمادی مهرنجانی، حبیب
 4. عنوان:مطالعه نقش نانوذرات آلومینا بر رفتار مواد اصطکاکی لنت ترمز خودرو.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1391.
 7. نام دانشکده:مهندسی شیمی و نفت
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:مهندسی پلیمر
 10. یادداشت:112ص.: تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: رزین فنلی Phenolic Resin
 12. توصیفگر: نانوکامپوزیت Nanocomposite
 13. توصیفگر: روش محلولی Solution Mixing
 14. توصیفگر: خواص مکانیکی Mechanical Properties
 15. توصیفگر: مواد اصطکاکی Frictional Material
 16. توصیفگر: لنت ترمز Brake Pad
 17. توصیفگر: نانوذرات آلومینا Alumina Nanoparticles
 18. استاد راهنما. شجاعی، اکبر

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها