درحال بارگذاري...
Programmable logic controllers
546 مرتبه مشاهده شده

Programmable logic controllers

Petruzella, Frank D.

  1. ISBN:0070496870
  2. Call Number : TJ 223 .P76 .P48 1989
  3. Main Entry: Petruzella, Frank D.
  4. Title:Programmable logic controllers / Frank D. Petruzella.
  5. Publisher:New York : Glencoe/McGraw-Hill, 1989.
  6. Physical Description:vii, 205 p. : ill. ; 29 cm
  7. Notes:Includes index
  8. Subject:Programmable controllers.
  9. Web Site:Publisher description http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0602/88013756-d.html
  10. Web Site:Table of contents only http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0602/88013756-t.html

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها