درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل و طراحی گنبدهای کروی و نوک تیز با استفاده از روش زمان دوام
1692 مرتبه مشاهده شده

تحلیل و طراحی گنبدهای کروی و نوک تیز با استفاده از روش زمان دوام

اکبرزاده چینی فروش، علیرضا Akbarzadeh Chiniforush, Alireza

 1. شماره پایان نامه:45857
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: اکبرزاده چینی فروش، علیرضا
 4. عنوان:تحلیل و طراحی گنبدهای کروی و نوک تیز با استفاده از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. توصیف ظاهری:303ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis
 13. توصیفگر: ساختمان های تاریخی Historic Structures
 14. توصیفگر: ارزشیابی Evaluation
 15. توصیفگر: گنبدهای کروی Spherical Domes
 16. توصیفگر: بهینه سازی پوسته های دورانی Rotational Shells Optimization
 17. توصیفگر: گنبدهای نوک تیز Pointed Domes
 18. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها