درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی عملکرد میراگرهای EDR در کنترل پاسخ لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از روش زمان دوام
3184 مرتبه مشاهده شده

بررسی عملکرد میراگرهای EDR در کنترل پاسخ لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از روش زمان دوام

فیوضات، محمد علی Foyouzat, Mohammad Ali

 1. شماره پایان نامه:45933
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: فیوضات، محمد علی
 4. عنوان:بررسی عملکرد میراگرهای EDR در کنترل پاسخ لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. توصیف ظاهری:214ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis
 13. توصیفگر: سازه های فولادی Steel Structures
 14. توصیفگر: طیف ارتجاعی Elasic Spectrum
 15. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 16. توصیفگر: میراگر اصطکاکی Friction Damper
 17. توصیفگر: میراگر ای. دی. آر Energy Dissipating Restraint (EDR)Damper
 18. توصیفگر: طیف غیرخطی Nonlinear Spectra
 19. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها