درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مدل های دینامیکی برای بیماری هپاتیت نوع B و D
2220 مرتبه مشاهده شده

مدل های دینامیکی برای بیماری هپاتیت نوع B و D

خسروتاش، مسعود khosrotash, Masoud

 1. شماره پایان نامه:46036
 2. کد دانشکده:02
 3. پديدآور: خسروتاش، مسعود
 4. عنوان:مدل های دینامیکی برای بیماری هپاتیت نوع B و D.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:علوم ریاضی
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:ریاضی کاربردی
 10. توصیف ظاهری:136ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: مدل ریاضی Mathematical Model
 12. توصیفگر: پایداری سراسری Global Stability
 13. توصیفگر: پایداری مجانبی سراسری Globally Asymptotic Stability
 14. توصیفگر: پایداری Stability
 15. توصیفگر: عدد بازتولید پایه ای Basic Reproduction Number
 16. توصیفگر: پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability
 17. توصیفگر: معادله دیفرانسیل تصادفی Stochastic Differential Equation
 18. توصیفگر: ویروس هپاتیت بی Hepatitis Beta Virus
 19. توصیفگر: ویروس هپاتیت دی Hepatitis Delta Virus
 20. استاد راهنما. حصارکی، محمود

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها