درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
برآورد و مقایسه ی هزینه های دوره بهره برداری ساختمانهای بتنی با و بدون دیوار برشی به کمک روش زمان دوام
3401 مرتبه مشاهده شده

برآورد و مقایسه ی هزینه های دوره بهره برداری ساختمانهای بتنی با و بدون دیوار برشی به کمک روش زمان دوام

اسلامی فرکوش، احسان Eslami Farkoosh, Ehsan

 1. شماره پایان نامه:46186
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: اسلامی فرکوش، احسان
 4. عنوان:برآورد و مقایسه ی هزینه های دوره بهره برداری ساختمانهای بتنی با و بدون دیوار برشی به کمک روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. توصیف ظاهری:141ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: سازه های بتن مسلح Reinforced Concrete Structures
 13. توصیفگر: ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment
 14. توصیفگر: هزینه چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC)
 15. توصیفگر: تحلیل هزینه Cost Analysis
 16. توصیفگر: سازه های بتنی Concrete Structures
 17. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نقدها