درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اتصال نیمه صلب فولادی با ورق پیچشی و ارائه الگوی کاربرد بهینه آن
1217 مرتبه مشاهده شده

بررسی اتصال نیمه صلب فولادی با ورق پیچشی و ارائه الگوی کاربرد بهینه آن

مقدم، امین Moghadam, Amin

  1. شماره پایان نامه:46843
  2. کد دانشکده:09
  3. پديدآور: مقدم، امین
  4. عنوان:بررسی اتصال نیمه صلب فولادی با ورق پیچشی و ارائه الگوی کاربرد بهینه آن.
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه صنعتی شریف
  6. سال اخذ مدرك:1393.
  7. نام دانشکده:مهندسی عمران
  8. مقطع:کارشناسی ارشد
  9. گرایش:زلزله
  10. توصیف ظاهری:126ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
  11. توصیفگر: نرم افزار OpenSees OpenSees Software
  12. توصیفگر: اتصال نیمه صلب Semiregid Connection
  13. توصیفگر: مکان یابی بهینه Optimal Placement
  14. توصیفگر: آیین نامه ASCE41-06 ASCE41-06 Regulation
  15. توصیفگر: اتصال با ورق پیچشی Connection with Torsional Plate
  16. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها