درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اتصال نیمه صلب فولادی با ورق پیچشی و ارائه الگوی کاربرد بهینه آن
2829 مرتبه مشاهده شده

بررسی اتصال نیمه صلب فولادی با ورق پیچشی و ارائه الگوی کاربرد بهینه آن

مقدم، امین Moghadam, Amin

 1. شماره پایان نامه:46843
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: مقدم، امین
 4. عنوان:بررسی اتصال نیمه صلب فولادی با ورق پیچشی و ارائه الگوی کاربرد بهینه آن.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:زلزله
 10. توصیف ظاهری:126ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: نرم افزار OpenSees OpenSees Software
 12. توصیفگر: اتصال نیمه صلب Semirigid Connection
 13. توصیفگر: مکان یابی بهینه Optimal Placement
 14. توصیفگر: آیین نامه ASCE41-06 ASCE41-06 Regulation
 15. توصیفگر: اتصال با ورق پیچشی Connection with Torsional Plate
 16. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها