درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
آنالیز هزینه ی دوران بهره برداری و طراحی لرزه ای بر اساس ارزش در قاب های فولادی
3332 مرتبه مشاهده شده

آنالیز هزینه ی دوران بهره برداری و طراحی لرزه ای بر اساس ارزش در قاب های فولادی

بهشتیان، بهنام Beheshtian, Behnam

 1. شماره پایان نامه:46823
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: بهشتیان، بهنام
 4. عنوان:آنالیز هزینه ی دوران بهره برداری و طراحی لرزه ای بر اساس ارزش در قاب های فولادی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:زلزله
 10. توصیف ظاهری:176ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی

 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis
 13. توصیفگر: هزینه چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC)
 14. توصیفگر: قاب های فولادی Steel Frames
 15. توصیفگر: آیین نامه طرح مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد شماره 2800 ایران) Earthquake Code 2800
 16. توصیفگر: طراحی لرزه ای بر اساس ارزش Value Based Seismic Design
 17. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها