درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طراحی لرزه‌ای بر اساس ارزش سازه‌های بتنی به روش زمان دوام
4170 مرتبه مشاهده شده

طراحی لرزه‌ای بر اساس ارزش سازه‌های بتنی به روش زمان دوام

میرفرهادی، علی Mirfarhadi, Ali

 1. شماره پایان نامه:47862
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: میرفرهادی، علی
 4. عنوان:طراحی لرزه‌ای بر اساس ارزش سازه‌های بتنی به روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1394.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. توصیف ظاهری:162ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: بهینه سازی Optimization
 12. توصیفگر: مهندسی زلزله Earthquake Engineering
 13. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 14. توصیفگر: تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis
 15. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 16. توصیفگر: هزینه چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC)
 17. توصیفگر: طراحی لرزه ای بر اساس ارزش Value Based Seismic Design
 18. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 فهرست نقدها