درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی سیکل ترکیبی گاز طبیعی با جداسازی پیش احتراقی دی اکسیدکربن
737 مرتبه مشاهده شده

مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی سیکل ترکیبی گاز طبیعی با جداسازی پیش احتراقی دی اکسیدکربن

گشایشی، بهمن Goshayeshi, Bahman

 1. شماره پایان نامه:48134
 2. کد دانشکده:06
 3. پديدآور: گشایشی، بهمن
 4. عنوان:مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی سیکل ترکیبی گاز طبیعی با جداسازی پیش احتراقی دی اکسیدکربن.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1394.
 7. نام دانشکده:مهندسی شیمی و نفت
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:مدل سازی، شبیه سازی و کنترل فرایند
 10. توصیف ظاهری:96ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: سیکل ترکیبی Combined Cycle
 12. توصیفگر: هیدروژن Hydrogen
 13. توصیفگر: مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling
 14. توصیفگر: گاز طبیعی Natural Gas
 15. توصیفگر: جمع آوری دی اکسید کربن پیش از احتراق Pre-Combustion Carbon Capture
 16. استاد راهنما. سلطانیه، محمد

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها