درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
یادگیری پیرایش دگرسان از داده های توالی یابی آر. ان. ای
3199 مرتبه مشاهده شده

یادگیری پیرایش دگرسان از داده های توالی یابی آر. ان. ای

رشیدی مهرآبادی، فرید Rashidi Mehrabadi, Farid

 1. شماره پایان نامه:49410
 2. کد دانشکده:19
 3. پديدآور: رشیدی مهرآبادی، فرید
 4. عنوان:یادگیری پیرایش دگرسان از داده های توالی یابی آر. ان. ای.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:مهندسی کامپیوتر
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:هوش مصنوعی
 10. توصیف ظاهری:61ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: تشخیص الگو Pattern Recognition
 12. توصیفگر: یادگیری ژرف Deep Learning
 13. توصیفگر: یادگیری پیرایش دگرسان Alternative Splicing Learning
 14. توصیفگر: توالی یابی آر. ان. آ RNA Sequencing
 15. استاد راهنما. ربیعی، حمید رضا
 16. استاد مشاور. مطهری، ابوالفضل

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نقدها