درحال بارگذاري...
جستجو برای: Programmable controllers
0.009 ثانیه
مجموع 139 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
41 مقاله Predictive current control for programmable electronic ac load Akhlaghi, S. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2020 Cost functions.
42 مقاله A reconfigurable highly-linear CMOS transceiver core chip for X-band phased arrays Meghdadi, M. Elsevier GmbH, 2020 CMOS integrated circuits.
43 مقاله PLCDefender: Improving remote attestation techniques for PLCs using physical model Salehi, M. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2020 Computer circuits.
44 مقاله A bridge technique for memristor state programming Tarkhan, M. Taylor and Francis Ltd, 2020 Memristors.
45 مقاله Multi-objective genetic optimized multiprocessor SoC design Arjomand, M. 2008 Electric load forecasting.
46 مقاله Sequential equivalence checking using a hybrid boolean-word level decision diagram Alizadeh, B. 2008 Equivalence classes.
47 مقاله A new routing algorithm for irregular mesh NoCs Samadi Bokharaei, V. 2008 Routing algorithms.
48 مقاله Performance evaluation of butterfly on-chip network for MPSoCs Arjomand, M. 2008 Computer simulation.
49 مقاله Energy analysis of re-injection based deadlock recovery routing algorithms Kooti, H. 2008 Routing algorithms.
50 مقاله The kautz mesh: a new topology for SoCs Sabbaghi Nadooshan, R. 2008 Three dimensional.
51 مقاله Stabilization of biped walking robot using the energy shaping method Azadi Yazdi, E. 2008 Machine design.
52 مقاله PERMAP: A performance-aware mapping for application-specific SoCs Kiasari, A. E. 2008 Conformal mapping.
53 مقاله Neural controller for a 5-link planar biped robot Sadati, N. 2007 Robots.
54 مقاله Neural control of an underactuated biped robot Sadati, N. 2006 Adaptive algorithms.
55 مقاله Experimental evaluation of three concurrent error detection mechanisms Vahdatpour, A. 2006 Concurrency control.
56 مقاله Neural control of a fully actuated biped robot Sadati, N. 2006 Adaptive control systems.
57 مقاله Transient error detection in embedded systems using reconfigurable components Vahdatpour, A. 2006 Embedded systems.
58 مقاله A solution to single point of failure using voter replication and disagreement detection Patooghy, A. 2006 Distributed computer systems.
59 مقاله CFCET: A hardware-based control flow checking technique in COTS processors using execution tracing Rajabzadeh, A. 2006 Computer hardware.
60 مقاله An FPGA based implementation of G.729 Mobini, N. 2005 Computer software.