درحال بارگذاري...
جستجو برای: Programmable controllers
0.013 ثانیه
مجموع 139 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
121 مقاله PLCDefender: Improving remote attestation techniques for PLCs using physical model Salehi, M. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2020 Computer circuits.
122 مقاله A bridge technique for memristor state programming Tarkhan, M. Taylor and Francis Ltd, 2020 Memristors.
123 مقاله Multi-objective genetic optimized multiprocessor SoC design Arjomand, M. 2008 Electric load forecasting.
124 مقاله Sequential equivalence checking using a hybrid boolean-word level decision diagram Alizadeh, B. 2008 Equivalence classes.
125 مقاله A new routing algorithm for irregular mesh NoCs Samadi Bokharaei, V. 2008 Routing algorithms.
126 مقاله Performance evaluation of butterfly on-chip network for MPSoCs Arjomand, M. 2008 Computer simulation.
127 مقاله Energy analysis of re-injection based deadlock recovery routing algorithms Kooti, H. 2008 Routing algorithms.
128 مقاله The kautz mesh: a new topology for SoCs Sabbaghi Nadooshan, R. 2008 Three dimensional.
129 مقاله Stabilization of biped walking robot using the energy shaping method Azadi Yazdi, E. 2008 Machine design.
130 مقاله PERMAP: A performance-aware mapping for application-specific SoCs Kiasari, A. E. 2008 Conformal mapping.
131 مقاله Neural controller for a 5-link planar biped robot Sadati, N. 2007 Robots.
132 مقاله Neural control of an underactuated biped robot Sadati, N. 2006 Adaptive algorithms.
133 مقاله Experimental evaluation of three concurrent error detection mechanisms Vahdatpour, A. 2006 Concurrency control.
134 مقاله Neural control of a fully actuated biped robot Sadati, N. 2006 Adaptive control systems.
135 مقاله Transient error detection in embedded systems using reconfigurable components Vahdatpour, A. 2006 Embedded systems.
136 مقاله A solution to single point of failure using voter replication and disagreement detection Patooghy, A. 2006 Distributed computer systems.
137 مقاله CFCET: A hardware-based control flow checking technique in COTS processors using execution tracing Rajabzadeh, A. 2006 Computer hardware.
138 مقاله An FPGA based implementation of G.729 Mobini, N. 2005 Computer software.
139 مقاله Robust adaptive control of a flexible transmission system using multiple models Karimi, A. IEEE, 2000 Adaptive control.